Actief Beheer
Het vervolg op een financiële planning
Ontdek

Actief Beheer is het vervolg op een financiële planning. Zoals al eerder gezegd kunnen de gehanteerde uitgangspunten en inzichten in de toekomst veranderen. Hetzelfde geldt voor de fiscale wetten en regelgeving. Dit alles maakt het adviseren een dynamisch proces. Door de veelheid in financiële oplossingen en producten wordt het steeds lastiger te bepalen of u goed op koers ligt.

Actief Beheer is een serviceovereenkomst waarin vastgelegd wordt dat wij uw financiële situatie zullen beheren en up-to-date houden via een periodiek overleg. Tevens zullen wij anticiperen op tussentijdse ontwikkelingen op de financiële markt.

Met Actief Beheer bent u er van verzekerd dat uw financiële producten ook in de toekomst blijven aansluiten bij uw situatie, wensen en actuele fiscale regels. Uw voordeel is dat dit u financiële rust oplevert en kan ook kostenbesparend werken.

Om onze onafhankelijkheid te waarborgen ontvangt u eventuele provisie die wij ontvangen op uw producten retour. De hoogte van de vaste vergoeding is afhankelijk van uw situatie en/of de frequentie van de gewenste periodieke bespreking. Pas na een persoonlijk gesprek met de adviseur kan bepaald worden of u opgenomen kunt worden in dit concept en wat de kosten zijn.

Neem gerust contact met ons op 035 548 90 90