Financiële planning
Zeker zijn van een gezonde huishouding
Ontdek

Iedereen heeft in meerdere of mindere mate doelstellingen voor de toekomst. Maar zekerheden vanuit het verleden bestaan niet meer. Zeker in deze tijd van economische crisis is het hebben van een financieel plan van belang.

Onder Financiële Planning verstaan wij een integraal advies waarin uw huidige financiële mogelijkheden worden afgestemd op uw persoonlijke wensen en doelstellingen. Integraal advies houdt in dat wij uitgebreid stilstaan bij de verschillende aspecten van uw inkomsten en uitgaven. Hierbij kunt u denken aan fiscale en juridische wetgeving, vermogensbeheer, financieringen, verzekeringen, sociale zekerheid en pensioenen.

Met het opstellen van een persoonlijk financieel plan wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen langleven, arbeidsongeschiktheid en overlijden hebben op uw consumptief besteedbaar inkomen. Naast het in kaart brengen van uw huidige voorzieningen, worden uw persoonlijke wensen en doelstellingen geïntegreerd in de planning en adviseren wij u over de mogelijkheden tot realisatie.

De gehanteerde uitgangspunten en inzichten kunnen in de toekomst veranderen. Hetzelfde geldt voor de fiscale wetten en regelgeving. Dit alles maakt het adviseren een dynamisch proces. Door de veelheid van financiële oplossingen en producten wordt het steeds lastiger te bepalen of u goed op koers ligt. Het is dus verstandig om periodiek te toetsen of er aanpassingen gedaan moeten worden om uw doelstellingen te realiseren. Hiervoor hebben wij Actief Beheer ontwikkeld.

Neem gerust contact met ons op 035 548 90 90