Pensioen
Zekerheid voor de toekomst
Onze pensioen mogelijkheden

Bij Financieel Adviesbureau ROèL vindt u de professionele kennis en expertise die nodig is om talloze pensioenvraagstukken tot een goed einde te brengen. Door onze specialisatie in pensioenen kunnen wij tot oplossingen komen die perfect aansluiten op uw wensen, of het nu gaat om collectieve pensioencontracten of individuele (ondernemers)pensioenen.

Wij werken op declaratiebasis en worden niet betaald door verzekeraars en pensioeninstellingen. Meer helderheid en transparantie is niet mogelijk.
Onze diensten zijn interessant voor werkgevers, directeur-grootaandeelhouders en zelfstandigen, maar ook voor accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs. Daarnaast kunnen assurantie-intermediairs met behoefte aan aanvullende pensioenexpertise een beroep op ons doen.

Op deze website vertellen we u meer over onze dienstverlening. Wij nodigen u graag uit voor een nadere kennismaking!

Werkgever

Een goed pensioenadvies is voor een werkgever noodzakelijk. De wetgeving gerelateerd aan de pensioenregeling verandert snel. Daarnaast is er ook de publieke opinie die steeds duidelijker aanwezig is. Pensioen wordt niet altijd meer als een zekerheid gezien waardoor uw werknemers kritischer naar uw rol als werkgever zullen kijken.

Wij zijn u van dienst bij alle onderdelen die nodig zijn om de pensioenregeling op de juiste wijze uit te voeren. Onze dienstverlening bestaat uit drie onderdelen: advies, beheer en communicatie van de pensioenregeling.

Lees verder

Werknemers

Als werknemer heeft u te maken met de arbeidsvoorwaarden die door uw werkgever zijn of worden toegezegd. In veel gevallen is pensioen een onderdeel van die arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk om hier goed naar te kijken. De ene pensioenregeling is de andere niet en het is dus belangrijk om de pensioentoezegging op waarde te kunnen schatten.

De laatste jaren is er veel gewijzigd op het gebied van pensioen. Onder andere is de AOW leeftijd is gewijzigd, veel werkgevers hebben de pensioenregeling gewijzigd en problemen bij pensioenfondsen waardoor er zelf gekort wordt op de uitkeringen. Hierdoor is er bij veel werknemers onduidelijkheid ontstaan over de pensioensituatie.

Wilt klankborden hoe u er naar verwachting op de pensioenleeftijd voor staat? Wij kunnen samen met u de mogelijke keuzes bekijken voor het realiseren van een adequaat ouderdoms- en/of partnerpensioen. Ook wanneer u bijvoorbeeld meer wilt weten over de financiële gevolgen van het eerder of later met pensioen gaan, gevolgen van waardeoverdracht of aanbod van uw (nieuwe) werkgever kunt u bij ons terecht.

Ondernemer

Pensioen voor zelfstandigen: als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw pensioen. Onder pensioen verstaan wij het inkomen dat u nodig heeft als u stopt met werken, als u arbeidsongeschikt raakt, maar ook het inkomen dat uw partner en/of kinderen nodig hebben als u komt te overlijden.

Onze advisering voor het pensioen voor de ondernemer geschiedt aan de hand van een financiële planning in combinatie met Actief Beheer. Hiermee krijgt u onafhankelijk advies en beheer voor een vaste prijs per jaar of per maand.

Lees verder

De DGA

Wij analyseren de huidige pensioensituatie van de DGA. Wij maken een keuze tussen pensioenopbouw in eigen beheer en/ of verzekeren. Ook zorgen we ervoor dat de nabestaanden van de DGA bij onverhoopt overlijden goed verzorgd achterblijven en berekenen we of de DGA bij arbeidsongeschiktheid voldoende inkomen heeft. Omdat wij ook voor de DGA op uurbasis werken, is onze analyse de basis en een verzekeringspolis geen zekerheid maar een mogelijk gevolg.

Tevens zijn we veel DGA’s van dienst bij het opstellen van hun pensioenovereenkomst, het maken van actuariele pensioenberekeningen en het optimaliseren van hun pensioen. Bij pensioenoptimalisatie maken wij een berekening op basis waarvan u extra pensioen over verstreken dienstjaren kunt inkopen. Hiermee kunt u een hoop Vpb besparen!

Neem gerust contact met ons op 035 548 90 90